Informacja dla uczestników konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach:

Materiały z tej strony (zdjęcia, mapy, skany pocztówek - o ile nie posiadacie ich w swojej kolekcji w oryginałach) a w szczególności teksty mojego autorstwa NIE mogą być wykorzystywane na żadnej innej stronie internetowej.

Okręg IV Łużna

   Kierownikiem artystycznym okręgu cmentarnego nr 4 był polski rzeźbiarz Jan Szczepkowski który zaprojektował na jego terenie 25 cmentarzy, w tym dwa wspólnie z innymi twórcami (nr 118 z prof. Hosaeusem z Berlina, nr 123 dokończony przez Duszana Jurkowicza).Następne dwa są zaprojektowane przez innych twórców. Nr 124 w Mszance jest projektu Hansa Mayra zaś nr 125 w Zagórzanach projektu Antona Mullera. Ich koncentracja na stosunkowo niedużym obszarze jest związana z ciężkimi walkami o przełamanie rosyjskiego frontu na linii wzgórz koło Łużnej i Staszkówki w dniach 2 i 3 maja 1915 r. Szczepkowski projektował swoje cmentarze głównie z kamienia i betonu, jednakże nie wyłącznie, co nie przyniosło dobrych rezultatów na przykład w przypadku cmentarza w Rzepienniku Marciszewskim, zaprojektowanego całkowicie w wystroju drewnianym a obecnie nieistniejacego. Na ogół cmentarze te leżą przy drogach, lub cmentarzach parafialnych i jest do nich dobry dojazd. Wyjątkiem jest cmentarz nr 140 Tursko który leży (obecnie) w lesie i można dojechać do niego tylko samochodem terenowym – w związku z tym jest to najmniej znany obiekt w tym okręgu. W okręgu czwartym najciekawszymi obiektami są: nr 123 Łużna- Pustki ze względu na wielkość (29 152 m2 ), układ mogił w którym projektant odzwierciedlił rzeczywiste położenie pozycji wrogich armii, różnorodność elementów architektonicznych; nr 118 w Staszkówce ze względu na malownicze położenie (panoramiczny widok na Pogórze) i wysokie na 15m pylony stanowiące pomnik  centralny; nr 138 w Bogoniowicach ze względu na idealne dopasowanie do krajobrazu; nr 131 w Stróżach ze względu na całkowitą odmienność od innych cmentarzy tego okręgu (w zasadzie spośród wszystkich 400. „podobny” jest tylko pomnik na cmentarzu nr 394 w Czulicach; Okręg XI – Kraków). Szczególną ciekawostkę stanowi obiekt nr 132 – kwatera na cmentarzu żydowskim w Bobowej – zachowana, jednak w nienajlepszym stanie. Jak się wydaje ulubionymi motywami Szczepkowskiego były bardzo często spotykane w tym okręgu masywne bramy oraz  wysokie krzyże betonowe na postumencie, umiejscowione w tylnej ścianie cmentarzy jako pomnik.

Nr 112 Rożnowice Nr 113 Olszyny Nr114 Rzepiennik Strzyż. Nr 115 Rzepiennik Marcisz.
Nr 116 Staszkówka Nr 117 Staszkówka Nr 118 Staszkówka Nr 119 Staszkówka

Nr 120 Łużna

Nr 121 Biesna Nr 122 Łużna Nr 123 Łużna-Pustki

Nr 124 Mszanka

Nr 125 Zagórzany Nr 131 Stróże Wyżne  Nr 132 Bobowa 
Nr 133 Bobowa  Nr 134 Siedliska  Nr 135 Zborowice  Nr 136 Zborowice 
Nr 137 Ciężkowice  Nr 138 Bogoniowice  Nr 139 Tursko  Nr140 Tursko 
Nr 141 Ciężkowice  Nr 142 Ostrusza  Nr 143 Ostrusza