Wyszna Polianka

Mapka położenia cmentarza.

Wieś położona w dolinie potoku Ondava, Niżnej Polianki można dojechać skręcając z drogi Svidnik-Zborov we wsi w prawo. Cmentarz położony około 50m na prawo od drogi (widoczny jako kępa drzew iglastych i jedna potężna lipa) na wysokości przystanku SAD. Prowadzi do niego ścieżka, która wg mieszkańców powstała wraz z cmentarzem, założonym na planie półkola o promieniu ok.25m. Głównym elementem jest prosty drewniany krzyż z belek z fazowanymi krawędziami, stojący z przodu na półokrągłym placyku i jak się wydaje posadzona przed nim celowo lipa. Groby ziemne rozłożone wachlarzowato w czterech rzędach, dobrze widoczne w terenie ,bez jakichkolwiek krzyży - miejscowi twierdzą że w okresie międzywojennym były tu na grobach małe proste drewniane krzyże, a także że cmentarzem opiekowały się jakieś wdowy z Bardejowa. Pomiędzy drugim a trzecim rzędem grobów wyraźna alejka biegnąca półkoliście wzdłuż grobów. Cmentarz ogrodzony słupkami drewnianymi z rozciągniętym drutem, z tyłu na obwodzie obsadzony młodymi drzewami iglastymi, teren wykarczowany i oczyszczony.

Oryginalny krzyż centralny.


Chotcza

Wieś położona przy drodze Stropkov-Medzilaborce ok.4 km od Stropkova. Cmentarz położony po prawej stronie drogi jeśli jedziemy w tym kierunku, w środku wsi przy samej drodze. Z przodu sygnalizuje go kilka wysokich świerków. Teren cmentarza ogrodzony i wyplantowany. Z przodu na bramie tablica informująca że w tym miejscu pochowano żołnierzy z I wojny światowej. Prawdopodobnie obszar cmentarza znacznie pomniejszony, ślady mogił nie zachowały się. W 1917 r. istniało tu 39 grobów zbiorowych i pojedynczych.

Bodrużal

Przed krzyżem znajdują się dwie mogiły pojedyncze. Sam cmentarz jest położony wyżej.

Aby trafić do Bodrużala należy z drogi Barwinek-Svidnik skrecić w lewo w Krajnej Polanie. Wieś jest znana, znajduje się w niej bardzo cenna drewniana cerkiew z 1658 r.Cmentarz wojskowy znajduje się przy południowo-zachodniej granicy cmentarza przycerkiewnego. Jest założony na planie prostokąta z występem obejmującym ok.6 grobów. Od cmentarza cywilnego odgranicza go płytki rów. Na całej granicy obiektu zachowały się pieńki po pokaźnych głogach którymi był obsadzony. Groby ziemne w dość regularnych rzędach i szeregach, czytelne, bez jakichkolwiek krzyży. Ogółem 35 mogił, dalsze dwie znajdują się za siatką,którą ogrodzono obydwa cmentarze, w zaroślach ale dosyć widoczne. Cmentarz ostatnio oczyszczony z zarośli. Ponadto na terenie cment.przycerkiewnego dwie zachowane mogiły wojskowe z I wojny - bezpośrednio przed wysokim krzyżem, obydwie zadbane i oznaczone niewielkimi metalowymi krzyżami łacińskimi. Spoczywa tutaj prawdopodobnie 400 żołnierzy.

Krasny Brod (Monastier)

Mapka położenia cmentarza.

Miejscowość ok. 3km na południe od Medzilaborców. Cmentarz znajduje się za ruinami klasztoru bazylianów, który zbudowano tutaj w już w XV w (obecne ruiny to klasztor odbudowany po pożarze w 1603 r.), a został zniszczony w czasie działań wojennych 1915 roku. W klasztorze mieścił się lazaret i z tym faktem prawdopodobnie należy wiązać istnienie na jego tyłach (nieco po prawej, za istniejącą cerkwią i za rozległą łąką) wielkiego cmentarza wojskowego. Obiekt jest wyznaczony z terenu poprzez wysokie lipy zasadzone przez budowniczych z trzech stron (od frontu brak starych drzew), daje się także zauważyć pozostałość niskiego nasypu na tych granicach. Elementem centralnym jest drewniany prawosławny krzyż , stojący na placyku z przodu cmentarza. Ten niezajęty przez nagrobki teren otaczają w regularnych rzędach i szeregach pochówki pojedyncze (jak się wydaje), podzielone wyraźnymi alejkami. Ponadto w części tylnej cmentarza można wyróżnić kilka bardzo dużych mogił ziemnych w regularnym układzie (prawdopodobnie groby zbiorowe). Nie zachowały się żadne krzyże nagrobne, lecz układ cmentarza mimo zarośnięcia jest czytelny. Z przodu, na granicy cmentarza ustawiono nowe dębowe, niskie krzyże łacińskie, na jednym z nich metalowa plakietka z napisem po niemiecku - "Naszym bohaterom"

Krzyż stojący na środku, na niewielkim placyku bez mogił.


Wyszny Miroszow

Krzyż centralny - stan z 1994 roku.

Położony po lewej stronie drogi Zborov-Svidnik. Otoczony świerkami i żywopłotem. Na cmentarzu wyłącznie groby zbiorowe w regularnym , symetrycznym układzie rzędowo-szeregowym w dwu zespołach rozdzielonych szeroką alejką. Na zamknięciu alejki duży drewniany krzyż centralny (w 1994 r z blaszanym daszkiem - obecnie bez). Groby obłożone kamieniem łamanym, bez krzyży. Obiekt ten związany jest prawdopodobnie z walkami w rejonie pobliskiego Grabu i Ożennej.

Widok ogólny cmentarza w 1999 roku.


Cernina

Mapka położenia cmentarza.

Wieś położona na zachód od Svidnika za masywem Čiernej Hory, najłatwiej dostępna właśnie z tego kierunku (przez Hrabowczik i Rowne). Cmentarz wojskowy znajduje się przy głównej drodze od strony Kurimki, za kapliczką murowaną, pokrytą gontowym dachem (w pobliżu niewielki blok "bytovka"). Obiekt na planie zbliżonym do kwadratu, obsadzony na obwodzie żywopłotem z głogu. Stan zachowania dość dobry (jak na ten teren oczywiście) - daje się dobrze odczytać układ grobów (w rzędach i szeregach), żywopłot przycięty, teren wykoszony, na obwodzie wewnątrz żywopłotu posadzono sadzonki drzew iglastych. Brak elementu centralnego, cmentarz prawdopodobnie ma sygnalizować kapliczka. Według niektórych słowackich materiałów pochowano na nim 326 żołnierzy (brak danych co do przynależności armijnej).

Kapliczka za którą znajduje się sam cmentarz.


Mlynarovce

Mapka położenia cmentarza. Miejscowość położona na południowy wschód od Sivdnika, najłatwiej dostępna z szosy Svidnik-Giraltovce (w Szariszskim Sztiawniku należy skręcić w prawo i jechać na północ przez Beniadikowce. Cmentarz widoczny w północnym końcu wsi , po prawej stronie na stromej skarpie (prowadzi na nią droga z płyt betonowych), jako kępa krzewów z kilkoma wybitnymi świerkami w układzie prostokąta i równie wysoką czereśnią pośrodku. Niegdyś (1925 r.) cmentarz na planie prostokąta z dołączonym półkolem, z pomnikiem centralnym z kamienia łamanego (piaskowiec), z niskim wałem kamiennym od strony wsi i ogrodzony drutem kolczastym na słupkach. Obecnie bardzo zarośnięty , dostępny tylko z łąki od strony wsi. Do wnętrza można wejść przez kilka wyciętych w gąszczu ścieżek, które prowadzą do resztek podstawy pomnika centralnego. Mimo zarośnięcia bardzo dobrze czytelny układ mogił ziemnych, zwłaszcza groby ułożone promieniście wokół pomnika centralnego. Dokładnie przy nim wyrasta w/w czereśnia. Pomnik prawdopodobnie rozebrany przez ludność, gdyż zachowało się bardzo niewiele kamienia wokoło. O strony wsi resztki wału kamiennego i prawdopodobnie płytkiego rowu. Według źródeł pochowano na nim 750 żołnierzy.
Ruina okazałego kamiennego pomnika. Wokół niego promieniście rozłożone są mogiły oficerskie.