Sprawy autorskie i dotyczące rozpowszechniania.

Jeśli zauważyłeś na stronie materiały naruszające twoje prawa autorskie proszę o kontakt: cmentarze@gorlice.net.pl

Jeśli chcesz powielić teksty mojego autorstwa np. na inną stronę internetową proszę o uprzedni kontakt: cmentarze@gorlice.net.pl

Możesz nie kontaktować się jeśli przekopiowany materiał opatrzysz tekstem np. „powyższy tekst autorstwa Mirosława Łopaty pochodzi ze strony www.cmentarze.gorlice.net.pl” lub podobnym, jednoznacznie wskazującym autora i pochodzenie tekstu.

Źródła grafik i mapek schematycznych wykorzystanych na stronie:

Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918 - część grafik zamieszczono na stronie w postaci nie zmienionej w stosunku do tego wydawnictwa, część została twórczo przetworzona przeze mnie. Poszczególnym grafikom nie da się jednoznacznie przypisać imiennego autorstwa, można domniemywać że ich autorami są graficy i rytownicy zatrudnieni w Oddziale Grobów Wojennych w Krakowie.

Kolorowe i czarno – białe akwarele a także obrazy wykonane innymi technikami:

- część stanowią reprodukcje akwarel z publikacji: Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918;

- pozostała część są to reprodukcje obrazów przedstawionych na pocztówkach wydawanych przez Oddział Grobów Wojennych w Krakowie, z których zysk przeznaczany był na budowę i „upiększanie” cmentarzy, lub reprodukcje obrazów pochodzące z pocztówek drukowanych przed 1918 r. Wszystkie pocztówki przedstawiające reprodukowane obrazy posiadam w swoich zbiorach.

Archiwalne czarno białe – zdjęcia cmentarzy i szkice archiwalne oraz współczesne:

- zdjęcia cz.b. pochodzą głównie z publikacji Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, jak też z mojej prywatnej kolekcji zdjęć i pocztówek wydanych przed 1918 r., oraz z innych kolekcji.

- na znacznej części zdjęć zamieszczono napis: „www.cmentarze.gorlice.net.pl” nie mający na celu wprowadzenia internauty w błąd co do autorstwa i pochodzenia zdjęcia, a jedynie będący oznaczeniem miejsca pochodzenia tej konkretnej kopii danej fotografii w przypadku dalszego jego kopiowania.

- autorstwa zdjęć pochodzących z  publikacji Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918 nie da się jednoznacznie określić i przypisać do zdjęcia, można domniemywać, że ich autorami są fotografowie zatrudnieni w Oddziale Grobów Wojennych  w Krakowie.

- autorstwo szkiców archiwalnych (projektów cmentarzy) będących jednocześnie dokumentami urzędowymi  Oddziału Grobów Wojennych w Krakowie, wykonywanych przez autorów w ramach obowiązków służbowych  jest określone albo poprzez czytelną sygnaturę autora na szkicu , albo poprzez wzmiankę w tekście dotyczącym danego cmentarza. Autorstwo szkiców współczesnych jest opisane na danym szkicu.

Zdjęcia współczesne:

- na wszystkich zdjęciach współczesnych umieszczono nazwisko autora (czasem rok wykonania).

  Teksty inne niż opisy poszczególnych cmentarzy i artykuły wstępne dla danego okręgu cmentarnego:

Przy wszystkich tekstach nie pochodzących ode mnie zamieszczono autora i źródło pochodzenia.

  Teksty opisujące poszczególne cmentarze i artykuły wstępne dla danego okręgu cmentarnego:

Jeśli specjalnie nie wyszczególniono autora – w przypadku cmentarzy Okręgu Brzesko jest nim Robert Kozłowski – należy rozumieć że są one mojego autorstwa.

  Cytaty:

W przypadku cytatów w samym tekście zaznaczono źródło ich pochodzenia, w przypadku cytatów oznaczonych jako pochodzące z dzieła Rudolfa Brocha i Hansa Hauptmanna „Zachodniogalicyjskie groby bohaterów” należy rozumieć że pochodzą z wydawnictwa „Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915”,Tarnów 1996, w przekładzie filologicznym Henryka Sznytki, z opracowaniem i ze wstępem oraz przypisami Jerzego J. P. Drogomira.

  Bibliografia:

(Poniższa bibliografia zawiera wyłącznie pozycje z których sam zaczerpnąłem wiedzy przy pisaniu tekstów na stronę)

  Baczkowski Michał. Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro -  węgierskich struktur militarnych 1868 – 1914. Kraków 2003;

Błażewicz Sławomir. Działania wojenne 1914-1915 na terenie obecnej gminy Skołyszyn. W: Wojtuń M. Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w gminie Skołyszyn. Skołyszyn 1996;

Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918;

Broch Rudolf, Hauptmann Hans. Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekład filologiczny Henryk Sznytka, opracowanie, wstęp i przypisy Jerzy J. P. Drogomir, Tarnów 1996;

Bobulski Stanisław. Nasze cmentarze z I wojny światowej. 80-lecie budowy cmentarzy, 50-lecie zakończenia II wojny światowej. Kraków 1989;

Chumiński Jerzy: Wojenne inskrypcje. „Spotkania z Zabytkami”, Warszawa 1987, nr 5;

Cornish Nik, Karachtchouk Andrei. The Russian Army 1914-18. Oxford 2001;

Dąbrowski Jan. Wielka wojna 1914-1918 na podstawie najnowszych źródeł. Kraków 1937;

„Der Feldzug von Krakau. (6. November bis 17. Dezember 1914)“ . Wien 1917;

Drogomir Jerzy. Budowa cmentarzy na terenie Galicji Zachodniej. W: Cmentarze wojskowe z I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Historia – dzień dzisiejszy. Konferencja Międzynarodowa 26-29 września 2002. Tarnów 2002;

Drogomir Jerzy. Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tom I. Tarnów 1999;

Drogomir Jerzy. Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tom II. Tarnów 2002;

Drogomir Jerzy. Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie Tom III. Tarnów 2005;

Duda Oktawian. Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918. Warszawa 1995;

Dulla Matúš. Vojenské cintoriny v zapadnej Haliči. Dušan Jurkovič 1916/1917. Bratysława 2002;

Ehnl Maximilian. Die österreich-ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederg, Friedensgarnison, Einteilg u. nationaler Zusammensetunzg im Sommer 1914. Ergänzungsheft 9 (Wien 1934) zum Werke Österreich-Ungarns letzter Krieg. Wien 1930-1938;

Fritsch Erich, Kotanko Florian, Requiescant! K.u.k. Militärfriedhöfe in Westgalizien, Eigenverlag. Tarnów 2002;

Fosten Donald, Marrion Robert, Embleton Gerry. The German Army 1914 – 18. Oxford 1978;

Garduła Krzysztof, Ogórek Leszek. Śladami Pierwszej Wojny Światowej - Między Rabą a Dunajcem. Kraków 1988;

Jung Peter, Pavlovic Darko. The Austro-Hungarian Forces in World War I (1): 1914-16. Oxford 2003;

Jung Peter, Pavlovic Darko. The Austro-Hungarian Forces in World War I (2): 1916-18. oxford 2003;

Klimecki Michał. Gorlice 1915. Warszawa 1991;

Klimecki Michał. Łowczówek 1914. Warszawa1993;

Kroh Antoni: "Praskie dzieci" przechodzą na stronę rosyjską. Magury'95, Warszawa  1995;

Kroh Antoni: Piękne odpoczywanie. Magury'86 , Warszawa 1986;

Kunert Andrzej Krzysztof (red.). Żołnierskie epitafia 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945, t. 1. Warszawa 1999.

Latinik Franciszek. Żołnierz polski pod Gorlicami w 1915 r. Działalność 100 pułku Ziemi Cieszyńskiej. Przemyśl: 1923;

Леонов Олег, Ульянов Илья Эристович. Регулярная пехота, 1855-1918. Москва 1998.

Luboński Paweł (red.). Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków 1999

Łopata Mirosław: Cmentarz wojenny nr 91 w Gorlicach. „Magury’04”, Warszawa 2004;

Łopata Mirosław: Groby żydowskich żołnierzy na cmentarzach I wojny światowej w Beskidzie Niskim. „Magury’03”, Warszawa 2003;

Łopata Mirosław: Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. „Magury'05”. Warszawa 2005;

Majewski J. Wybrane cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza – próba fotodokumentacji. Praca dyplomowa z 1987 roku. W zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. 1987;

„Militarne i polityczne znaczenie Operacji Gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej Gorlice 5-6.05.1995 r.” Gorlice 1995;

Nowakowski Tomasz. Armia Austro - Węgierska. 1908-1918. Warszawa 1992;

Nykiel Beata. Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z okresu I wojny światowej. W: Przez dwa stulecia XIX i XX w. - studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi. Kraków 1993;

Oettingen Urszula. Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim. Warszawa, Kraków 1988;

Olszański Tadeusz Andrzej: Krótko o Thalerhofie. Magury ‘82. Warszawa 1982;

Olszański Tadeusz Andrzej (red.). Pierwsza wojna światowa w Karpatach. Warszawa 1985;

„Österreichisches Schwarzes Kreuz, Kriegsgräberfürsorge. Dokumentation 1987” Wien-Linz 1987;

„Österreichisches Schwarzes Kreuz, Kriegsgräberfürsorge. Dokumentation 2000” Wien-Linz 2000;

Panek Robert, Wielgus Krzysztof (red.). Z galicyjskich pól wzlotów. Brzesko 2002;

Pencakowski Paweł. Cmentarze wojenne z lat 1914- 1918 w Galicji - przegląd problematyki. W: Hrankowska Teresa (red.). Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905- 1918. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, październik 1990. Warszawa 1993;

Pencakowski Paweł: O cmentarzu wojennym w Sękowej koło Gorlic i działalności wiedeńskiego architekta Hansa Mayra w Galicji w latach 1914- 1918. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 1994,  t. XXXIX, z. 3;

Pencakowski Paweł. Zapomniane pomniki niczyich bohaterów. W: Wobec Thanatosa - Galicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914 – 1918. Vergessene Denkmäler heimatloser Helden. Katalog wystawy  w MCK listopad - grudzień 1996. Kraków 1996;

Piecuch Andrzej. Nad Sękówką. Gorlice 1998;

Prvá svetová vojna - pozabudnuté cintoríny. Svidník 2005;

Purchla Jacek. Galicyjskie cmentarze wojenne 1914-1918. W: Wobec Thanatosa - Galicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914 – 1918. Katalog wystawy w MCK listopad - grudzień 1996. Kraków 1996;

Reinfuss Roman: Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie. „Wierchy” 1935;

Rola-Wawrzecki Władysław: Cmentarze wojenne w Małopolsce zachodniej. Wiadomości Służby Geograficznej Nr 18;

Rothkirch Leonhard Freuherr von Trach. Gorlice - Tarnow. Oldenburg 1918;

Schubert Jan. Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918. Kraków 1992;

Schubert Jan. Austro-Węgierskie cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w Krakowie i okolicy. W: Czerner Olgierd, Juszkiewicz Iwona. Cemetery art - Sztuka cmentarna - L'art de cimeterie. Sympozjum międzynarodowe, październik 1993 - dokumenty. Wrocław 1995;

Schubert Jan, Pencakowski Paweł: Cmentarze twierdzy Kraków z lat 1914 – 1918. Rocznik Krakowski, Kraków 1993;

Schuster Friedrich. „Austriacki Czarny Krzyż – opieka nad grobami żołnierskimi. W: Cmentarze wojskowe z I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej. (materiały z Konferencji Międzynarodowej 26-29 września 2002r. w Tarnowie); Tarnów 2002;

Slepcov Igor: K problematike I. svetovej vojny na vychodnom Slovensku v rokoch 1914 – 1915. „Historie a Vojenstvi”, 1993  nr 3;

Slepcov Igor: Z historie Karpatskej ofenzívy ruskych vojsk w rokoch 1914 – 1915. „Vojenska História”, 2000 nr 2;

Stefanowski Paweł: Łemkowie w Thalerhofie. Magury ‘82. Warszawa 1982;

Sypek T.: Wędrówki po cmentarzach wojennych cz. I-IV, W: Rocznik Tarnowski 1991/92, 1993, 1994, 1997/98, Tarnów 1991-1998;

Świeykowski B. Z dni grozy w Gorlicach od 25 IX 1914 do 2 V 1915. Kraków  1919;

Tile von Kalm Oskar. Gorlice. Schlachten des Weltkrieges In Einzeldarstellungen Bd. 30 Reichsarchiv (hrsg.). Oldenburg-Berlin 1930;

Thomas Nigel, Embleton Gerry. The German Army in World War I (1): 1914-15. Oxford 2003;

Tomasik Jerzy D. Tyrolczycy w Górach Hańczowskich. „Magury’01”, Warszawa 2001;

Vít Jan. Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915. Przemyśl 1995;

Warżel Andrzej. Tajemnica prawosławnego pomnika na cmentarzu nowym Pod Krzyżem. „Echo Tarnowa” nr 44/2002;

Warżel Andrzej. Generał Junakiw a Tarnów. „Echo Tarnowa” nr 46/2002;

Wspomnienia wojenne Pułku Ziemi Tarnowskiej (obecnie 16pp) z lat 1914-1915. Warszawa 1919;

Zając Irena. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim. Przemyśl 2001;

Załęski Marek. Gorlice w historii wojny eropejskiej. 70 Rocznica Bitwy pod Gorlicami 1915 – 1985. Gorlice 1985;

Załuga Aneta: Co nowego na Rotundzie, czyli krótkie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Społeczny Komitet Odbudowy Cmentarza na Rotundzie. „Magury’03”, Warszawa 2003;

Zgórniak Marian. Bitwa pod Gorlicami. W: Nad rzeką Ropą. Szkice Historyczne. Kraków 1968;

Zgórniak Marian. 1914-1918, Studia i szkice z dziejów I wojny światowej. Kraków 1987;