Mapka połozenia cmentarza w Hunkowcach.

Szkic cmentarza.

Hunkovce

Cmentarz znajduje się pomiędzy drogą Barwinek -Svidnk, a potokiem Ladomirka, bliżej potoku. Najłatwiej do niego trafić z parkingu dużej stacji benzynowej położonej bezpośrednio za wsią. Tren cmentarza jest oddzielony od stacji tylko rowem i niewielkim fragmentem łąki. Z zewnątrz cmentarz otaczają duże głogi, z których kilka przybrało formę drzewiastą, na obrysie obiektu znajdujemy także pieńki po innych nasadzeniach. Wg. dokumentacji pierwotnie teren otoczony był drutem kolczastym rozciągniętym pomiędzy drewnianymi słupkami, element centralny stanowił duży krzyż drewniany po którym dziś nie ma śladu. Wewnątrz szpaleru nasadzeń dają się jeszcze wyróżnić poszczególne nagrobki - ich położeni jest zgodne ze szkicem z 1925 r. Niestety cześć cmentarza uległa zniszczeni na skutek powodzi - wezbrany potok Ladomirka zabrał część brzegu, wraz z około 1/3 powierzchni obiektu. Spoczywa tutaj najprawdopodobniej 159 żołnierzy.


Mapka położenia cmentarza w Ladomirowej.

Ogólny widok cmentarza.

Ladomirova

Obiekt leży przy drodze Barwinek - Svidnik, po prawej stronie, jadąc z Polski, praktycznie na samym początku wsi. Jest dobrze widoczny z drogi i utrzymywany w dobrym stanie. Podczas remontu przeprowadzonego połączonymi siłami władz wsi oraz przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, wykarczowując teren niestety jednocześnie zrównano z ziemią nagrobki. Kapliczka która stanowi element dominujący cmentarza jest prawdopodobnie starsza, ciekawostkę stanowi niewielka żeliwna tabliczka nad wejściem do niej. Jest na niej napis po rosyjsku, którym towarzysze broni z Pragi upamiętniają poległych żołnierzy rosyjskich. Tabliczka pochodzi z okresu międzywojennego. Większość pochowanych tutaj to prawdopodobnie Rosjanie, stosunkowo niska oficjalna liczba pogrzebanych - 270, odnosi się być może tylko do nich. Na terenie cmentarza podczas remontu ustawiono nowy krzyż drewniany oraz tablicę informującą że jest to cmentarz żołnierzy z I wojny światowej.

Kapliczka, nowy krzyż i tablica informacyjna.