Mapka położenia cmentarzy w Svidniku.

Krzyż - pomnik cmentarza.

Vyšni Svidnik

Obecnie Niżny i Wyżny Świdnik to jedno miasto - Svidnik. Do cmentarza znajdującego się w Wyżnim Świdniku łatwo trafić , łatwo także go zlokalizować w terenie. Znajduje się na terenie cmentarza przy cerkwi która jest widoczna za ekspozycją terenową Muzeum wojskowego w Świdniku. Zarys obszaru cmentarza daje się rozpoznać głównie po tym że jest to dość duża przestrzeń wolna, nie zajęta przez liczne pochówki cywilne stłoczone po prawej i po lewej jego stronie. Nagrobki na tym cmentarzu nie zachowały się, tylko wprawne oko może poznać je po niewielkich nierównościach terenu. Obiekt centralny stanowi drewniany krzyż z blaszanym daszkiem i takąż figurą Ukrzyżowanego. Stan krzyża wskazuje że jest to najprawdopodobniej element z czasu budowy cmentarza. W latach dwudziestych było tutaj 67 grobów (pojedynczych i zbiorowych) w których pochowano prawdopodobnie 437 żołnierzy.


 

Mapka poóżenia cmentarzy w Svidniku.

Pod krzyżem widoczne są zarysy podstawy starszego pomnika.

Nižni Svidnik

Aby trafić na ten cmentarz najpierw należy się skierować z centrum Świdnika na Stropków, a następnie za mostem na rzece Ladomirce skręcić w lewo. Najlepiej zapytać wtedy o cerkiew w Niżnym Świdniku, gdyż cmentarz znajduje się bezpośrednio nad nią. Jest ogrodzony płotem razem z cmentarzem przycerkiewnym. W górnej części kwatery wojskowej znajduje się niewielki pagórek z krzyżem, wzniesienie to jest pozostałością postumentu starszego krzyża, który jest uwidoczniony na planie obiektu z lat 20-tych. W 115 grobach (pojedynczych i zbiorowych) spoczywa prawdopodobnie 360 żołnierzy. W dolnej części cmentarza pochowano nieznanych żołnierzy ekshumowanych w 1922 roku z grobów na terenie wsi Mestiska.