Medzilaborce

 
   

Mapka rozmieszczenia cmentarzy w Medzilaborcach

W Medzilaborcach znajdowało się aż 5 cmentarzy z okresu I wojny światowej, oraz wydzielone mogiły wojskowe na cmentarzu grekokatolickim. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 4 oraz wspomniane mogiły. Jeden z cmentarzy po II wojnie światowej znalazł się na terenach przeznaczonych pod domki jednorodzinne przy drodze wylotowej do Stropkowa. Jeszcze w początku lat dziewięćdziesiątych za zgodą właściciela można było oglądać betonowe, typowe dla okolic Medzilaborec krzyże w sadzie za domem. Obecnie włściciele tej posesji nie chcą nawet słyszeć o zwiedzaniu i twierdzą że tego cmentarza nie ma i nie było (! - po prawej możecie sobie obejrzeć zdjęcie - cmentarz nr.5).Dwa następne cmentarze są w dobrym stanie i posiadają wystrój architektoniczny. Cmentarz nr2 (położony w poniżej nowego cmentarza komunalnego) założony na planie prostokąta o wymiarach 26x33m na stoku opadajacym w stronę doliny Vydranki (i linnii kolejowej), ogrodzony typowymi słupkami betonowymi (pierwotnie z rozciągniętym miedzy nimi drutem kolczastym). Wejście pierwotnie (bez bramki) od dołu. Obsadzony wysokimi świerkami oraz u góry (za pomnikiem centralnym; symetrycznie) dwiema brzozami. Pomnik centralny w formie ściętego obelisku z kamienia łamanego (podstawa 2,5x1,6m;wys.ok.4m) zwieńczonego pełnoplastyczną rzeźbą działa z piaskowca i marmuru. Mogiły ziemne zbiorowe położone na 5 tarasach wyodrębnionych ze stoku po dwu stronach alejki centralnej. Mogiły ziemne pojedyncze w rzędzie po prawej stronie wzdłuż całego ogrodzenia i po lewej stronie na najwyższym tarasie. Na mogiłach zbiorowych wysokie (ok.1,8m) typowe dwuramienne krzyże betonowe z dwoma dziurami na skrzyżowaniu ramion (pewnie dla zamocowania tabliczek). Na mogiłach pojedynczych małe typowe krzyże betonowe (ok.1,1m) dwuramienne i trójramienne. Ponadto symetrycznie po obu stronach pomnika znajdują się betonowe stele ze śladami po tabliczkach (być może groby oficerskie). Na cmentarzu wycięto zarośla i ustawiono krzyże, tak że układ jest bardzo czytelny, ale jest on systematycznie z roku na rok dewastowany. Cmentarz nr4 jest największym cmentarzem wojennym w Medzilaborcach i najlepiej zachowanym. Znajduje się na przedłużeniu cmentarza grekokatolickiego i od tej strony jest najłatwiej dostępny. Założony na planie prostokąta (66x36m),ogrodzony słupkami betonowymi z płotem drewnianym (jeszcze w latach 30-tych),obecnie miejscami drutem kolczastym i prefabrykowanymi panelami ogrodzeniowymi z blachy. Na cmentarz prowadzi betonowa brama z płaskorzeżbą kobiety rozpaczającej nad trumną, oraz obecnie ledwo widocznym napisem po węgiersku"HÖSEK TEMETÖJE". Brama ta posiadała dawniej drewnianą furtkę. Obecnie nie jest dostępna z zewnątrz - cmentarz graniczy z sadem na prywatnej parceli. Na osi bramy alejka prowadząca do pomnika centralnego - wysokiego (ok.6m) obelisku o prostokątnej podstawie (2,2x1,8m) wykonanego z piaskowca. Na licu krzyż wykonany z drobnych kamyków innego gatunku kamienia, oraz w dolnej części płaskie miejsce być może po tablicy. Mogiły ziemne pojedyncze i zbiorowe w układzie rzędowo-szeregowym, symetrycznym do osi. Na wielu mogiłach zbiorowych duże typowe krzyże betonowe, na pojedynczych małe typowe krzyże dwuramienne i trójramienne ,oraz na kilkunastu nagrobkach przy ogrodzeniu po prawej stronie małe (0,8m) betonowe stele zakończone łukowato. Wg dokumentacji spoczywa na nim w 116 grobach 1692 pochowanych. Zachowany jest w dobrym stanie - można odczytać układ mogił, wycięto zarośla. Pomnik zdewastowano w tylnej części - ktoś podebrał część podstawy. Cmentarz strasznie zaśmiecony - prowadzi przez niego dróżka do bloków zamieszkałych przez Cyganów. Na starym cmentarzu grekokatolickim w odległości ok.20m od ogrodzenia cerkwi, przy głównej alei znajduje się ziemna mogiła wojskowa w kształcie przewróconej litery L (4,4x2,35m) ogrodzona typowymi betonowymi słupkami (1,3m wys.) na niskiej podmurówce z dwoma słupkami wyznaczającymi wejście przed którym niewielka wybetonowana płyta. Po następnych 15m cztery mogiły pojedyncze w rzędzie (3,5x7,2m), na jednej typowy mały dwuramienny krzyż betonowy, ogrodzone z tyłu i boków typowymi słupkami betonowymi. Cmentarz nr.3 jest położony bezpośrednio przy torach - widoczny w terenie jako kępa wysokich świerków; nieopodal budynku straży pożarnej. Obiekt założony na planie prostokąta, bez elementu centralnego, czytelny układ ziemnych mogił w 3 rzędach wzdłuż dłuższego boku. Kilka zachowanych małych krzyży obu rodzajów. Cmentarz ten jest najbardziej zdewastowany - ślady wskazują że jest używany przez mieszkających w pobliskich budach Cyganów jako wychodek. Cmentarz nr1 jest położony na skraju skarpy naprzeciwko głównej stacji kolejowej. Prowadzi do niego wyraźna ścieżka. Jest to obiekt na planie prostokąta (11x21m),ogrodzony typowymi słupkami z rozciągniętym drutem kolczastym, wejście jako przerwa w ogrodzeniu od strony południowej (dolnej). Na 7 mogiłach zbiorowych stoją duże typowe krzyże betonowe, na 9 pojedynczych kilka małych krzyży. Układ ziemnych grobów czytelny, elementy cmentarza dobrze zachowane, choć cały cmentarz jest bardzo zarośnięty ostrężynami i leszczyną. Powyższa numeracja cmentarzy jest całkowicie dowolna. W miejscu gdzie od głównej ulicy Medzilaborec odchodzi ulica do budynku straży pożarnej znajduje się pomnik upamiętniający walki na tym terenie Czeskiej Drużyny (kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o Czeskiej Drużynie)

Obecnie prawdopodobnie nieistniejący cmentarz na terenie prywatnej posesji w południowej części Medzilaborec.

Pomnik na cment. nr 2. Obecnie z wieńczącego go działa nie zostało praktycznie nic. Typowe krzyże na austriackie mogiły masowe. Cmentarz nr 2.
Prawdopodobnie nagrobek oficera na cm. nr 2, oraz typowy betonowy krzyz na grób pojedynczy. Pomnik centralny cm. nr 4.
Widok ogólny cmentarza nr 4. Brama od wewnątrz. Płaskorzeźba na bramie cm.nr 4 - widziana z zewnątrz.
Nagrobki w formie "macewy" na cm. nr 4, być może żydowskie, lub niemieckie. Typowy mały krzyż na pojedynczych mogiłach austro-węgierskich, cm. nr 3.
Typowy krzyż na pojedyncze groby rosyjskie, na cm. nr 3. Pomnik Legionu Czechosłowackiego.