Okręg XI - Kraków

Cmentarze tego okręgu powstawały głównie jako "pokłosie" walk pod koniec 1914 roku na przedpolu Twierdzy Kraków. Ich niewielka liczba (pierwotnie 22) jest spowodowana tym że wobec protestów ludności, oraz bliskości samego miasta z jego olbrzymimi cmentarzami zbiorczymi, poległych bardzo rzadko chowano w miejscu śmierci, co było niemalże regułą w innych okręgach cmentarnych. Zgodnie z danymi dowództwa Okręgu Wojskowego Kraków na terenie jego działania pochowano aż 90 tysięcy żołnierzy wszystkich armii.

Cmentarze tego okręgu były projektowane i budowane tak jak to się działo w innych okręgach Galicji zachodniej przez Oddziały Grobów Wojennych, które posiadały własną kadrę techniczną oraz siłę robocza złożoną z jeńców. Ich zróżnicowanie i brak jakiegoś "motywu" przewodniego wspólnego dla wszystkich obiektów zawdzięczamy głównie częstym zmianom personalnym dokonywanym w obsadzie kierownictwa Oddziału. Wobec tych zmian opóźnieniu ulegały prace nad uporządkowaniem grobów i musiano dla dokończenia inwestycji ściągnąć siły robocze z Okręgów IX i X, a także na głównego projektanta wyznaczono Hansa Mayra, który sprawdził się poprzednio jako kierownik i główny projektant Okręgu III - Gorlice. Jego projektu jest większość małych cmentarzy rozsianych w terenie, a także prawdopodobnie motyw czapki żołnierskiej spoczywającej na wieńcu, który jest w zasadzie jedynym elementem wspólnym dla wystroju cmentarzy tego Okręgu. Dysponując samochodem można odwiedzić wszystkie te cmentarze w ciągu jednego dnia, choć nie jest to najlepszy pomysł bo na pewno warto poświęcić więcej czasu choćby na Nekropolię Rakowicką, czy zwiedzenie ciekawego cmentarza żydowskiego przy ul. M. Siedleckiego. Te cmentarze które zachowały się do dzisiaj są w stanie technicznym średnim, tylko kilka wymaga natychmiastowego remontu, żal tylko że w Krakowie szczycącym się przynależnością do byłej Galicji tak mało dba się o te widoczne świadectwa obecności monarchii austro-wegierskiej na tym terenie.

 

Nr 379 Mała Wieś

Nr 380 Kokotów Nr 381 Wieliczka Nr 382 Świątniki Górne

Nr 383 Kraków-Wróblowice

Nr 384 Kraków-Łagiewniki Nr 385 Kraków-Podgórze Nr 386 Kraków-Podgórze
Nr 387 Kraków Nr 388 Kraków-Rakowice Nr 389 Kraków-Bronowice Nr 390 Nowa Huta-Mogiła
Nr 391 Kocmyrzów Nr 392 Kocmyrzów Nr 393 Górka Kościelnicka Nr 394 Czulice
Nr 395 Karniów Nr 396 Czulice Nr 397 Podstolice Nr 398 Bieńczyce-Dłubnia
Nr 399 Prusy Nr 400 Prusy