Okręg V Pilzno

Okręg ten powstał głównie na terenie walk toczonych w dniach 5-7 maja 1915 r. o przełamanie III pasa obrony rosyjskiej oraz o sforsowanie Wisłoki pod Brzostkiem. Kilka cmentarzy w północnej jego części jest związanych z walkami w dniach 8-9 maja gdyż na tym odcinku front w maju 1915 posuwał się wolniej.  Trzecia linia obrony rosyjskiej opierała się głownie o masyw Liwocza, oraz w jego przedłużeniu na północ o wzgórza nad miejscowościami Jodłowa i Lubcza. Umocniono także silnie kilka punktów leżących już na wschodnim brzegu Wisłoki  - wzgórza Bukowej, Januszkowic i Gorzejowej a także szczególnie silnie cmentarz w Brzostku. Wszystkie cmentarze tego okręgu położone są na obszarze operacyjnym 4 Armii austro-węgierskiej. Geograficznie Okręg ten obejmuje w południowej swojej części wzgórza po zachodniej stronie doliny Wisłoki należące do Pogórza Ciężkowickiego, na wschodnim  brzegu należące do Pogórza Strzyżowskiego. W północnej części leżącej za trasą Tarnów - Rzeszów okręg V obejmuje część płaskich terenów należących do Kotliny Sandomierskiej. Na terenie tego okręgu zlokalizowano 26 cmentarzy o  powierzchni 16 815 m2 co daje 6,3 % ogólnej powierzchni cmentarzy wojennych w Galicji Zachodniej. Jest to jeden z najmniejszych okręgów - mniejsza ilość cmentarzy znajduje się tylko w Okręgu Dąbrowa Tarnowska.  Głównym projektantem i kierownikiem artystycznym dla okręgu był Gustav Rossman , kilka zaprojektował wspólnie z Michaelem  Matscheko von Glassner. Cmentarze przez nich projektowane wyróżnia stosunkowa prostota i poza kilkoma wyjątkami brak monumentalności charakterystycznej np. dla Okręgu III. Materiałem wykorzystywanym do budowy cmentarzy w tym okręgu były kamień i beton, oraz typowe prefabrykowane elementy żeliwne (panele ogrodzeń i krzyże). Na nagrobkach można znaleźć chyba wszystkie typy krzyży metalowych stosowanych w Galicji Zachodniej zaś na cmentarzu w Dęborzynie także drewniane projektu Rossmana. Praktycznie do wszystkich cmentarzy w tym Okręgu można podjechać samochodem i zwiedzanie ich w ten sposób jest o tyle celowe że nie prowadzą do nich żadne znaki szlaków - poza tym aż 10 z 27 znajduje się na cmentarzach parafialnych. Cmentarze samochodem można odwiedzać według dwu schematów - w pierwszym wykorzystujemy jako drogę główną szosę Jasło - Pilzno i z niej "odbijamy" na wschód i zachód do poszczególnych obiektów, powracając potem do niej - w drugim schemacie możemy wykorzystać do zwiedzenia cmentarzy położonych na wzgórzach zachodniego brzegu Wisłoki dobre drogi gruntowe i polne biegnące najczęściej grzbietami . Poszczególne warianty takich "terenowych" dojazdów zamieściłem przy opisach obiektów. Największe walory krajobrazowe (rozległe panoramy) mają cmentarze nr 217 w Januszkowicach,  nr 218 w Bukowej i nr.235 w Słotowej. Najciekawsze (obecnie - gdyż 2 z ciekawszych w Bukowej i w Gorzejowej zmieniły radykalnie wygląd) pod względem założeń architektonicznych są cmentarze: nr. 220 w Kleciu założony przy istniejącej neogotyckiej kapliczce, nr.225 w Brzostku na cmentarzu parafialnym (wraz z 2 mogiłami zbiorowymi nr.223 i 224), nr.226 w Zawadce Brzosteckiej - jedyne naprawdę "monumentalne" założenie architektoniczne i nr 242 w Zasowie - wybitnie wyróżnia się spośród najbliżej położonych obiektów. Większość cmentarzy tego Okręgu jest po przeprowadzonych remontach i konserwacji w stanie dobrym, 3 obiekty (nr 232 w Jodłowej, nr 229 w Skurowej i nr 230 w Dęborzynie) są zaniedbane i zniszczone - jest jednak nadzieja że w najbliższym czasie będą także remontowane. Jeden cmentarz (nr 219 w Błażkowej) odbudowano całkowicie wobec tego że poprzednio był całkowicie zrównany z ziemią. W opisach poszczególnych cmentarzy niestety występują pewne braki, dotyczące przede wszystkim danych o liczbie i przynależności "armijnej" poległych wynikające głównie z tego że Okręg V jest najsłabiej udokumentowanym w źródłach okręgiem Galicji Zachodniej i  w zasadzie nikt nie posiada pewnych danych dotyczących cmentarzy tego okręgu. Opisy i zdjęcia poszczególnych cmentarzy można obejrzeć klikając na nazwę w tabeli lub miejscowość na mapce poniżej.

Nr 217 Januszkowice Nr 218 Bukowa Nr 219 Błażkowa Nr 220 Klecie
Nr 221 Klecie Nr 222 Klecie Nr 223 Brzostek Nr 224 Brzostek
Nr 225 Brzostek Nr 226 Zawadka Brzostecka Nr 227 Gorzejowa Nr 228 Przeczyca
Nr 229 Skurowa Nr 230 Dęborzyn Nr 231 Jodłowa Nr 232 Jodłowa
Nr 234 Lubcza Nr 235 Słotowa Nr 236 Pilzno Nr 237 Pilzno
Nr 238 Parkosz Nr 239 Łęki Dolne Nr 240 Czarna Nr 241 Róża
Nr 242 Zasów Nr 243 Jastrząbka Stara

nr 217 JANUSZKOWICE nr 218 BUKOWA nr 219 BŁAŻKOWA nr 220 KLECIE nr 221 KLECIE nr 222 KLECIE nr 223, 224, 225 BRZOSTEK nr 226 ZAWADKA BRZOSTECKA nr 227 GORZEJOWA nr 228 PRZECZYCA nr 229 SKUROWA nr 230 DĘBORZYN nr 231 JODŁOWA nr 232 JODŁOWA nr 234 LUBCZA nr 235 SŁOTOWA nr 236, 237 PILZNO nr 238 PARKOSZ nr 239 ŁĘKI DOLNE nr 240 CZARNA TARNOWSKA nr 241 RÓŻA nr 242 ZASÓW nr 243 JASTRZĄBKA STARA